۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

نوبت

نوبت به ما نمیرسد، یعنی‌ نوبتی نیست که برسد، بعضی‌‌ها زاده شده اند به شب بی‌ انتها، نوبت‌شان به تاریکی‌ است و اضطراب، اینکه لحظه‌ای شادند و لحظه بعد افسرده. شب بی‌ انتها هم حتا نیست که چشم‌شان عادت کند به تاریکی‌، تناوبی بین شب و روز، سوسو‌ای که میزند و ناپدید میشود، همین.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر