۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

مالیه

مالیه، یا بررسی امور مالی، بخشی از مهارتهای کسب و کار به شمار میرود. یک کسب و کار موفق، علاوه بر چیرگی در فنون مرتبط، احتیاج به حسابداری صحیح پرداخت‌ها و دریافت ها، و بررسی مداوم گردش‌های مالی شرکت دارد. امور مالی یک کاسبی کوچک ممکن است توسط حسابدار آن، که خود میتواند اداره کنند یا صاحب کسب و کار باشد، هم انجام شود. اما بنگاه‌های بزرگ نیاز به بخش‌های حساب داری و مالی مجزا دارند. چرا؟ خوب، از قرائن چنین بر می‌‌آید. برای اینکه دانشکده‌های کسب و کار معمولا بخش‌های حساب داری و مالی مجزا دارند. قانع نشدید؟ حالا من باید تحقیق و تفحص بیشتر کنم، ببینم جواب درستی‌ می‌تونم به این پرسش پایه پیدا کنم! به‌‌ به‌‌، اینهم از کار یکی‌ دو روز آینده ما، گوش به زنگ باشید تو رو به ... :)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر