۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

با د عشق

برای معشوق ات بگوز، هر چه بلند تر بهتر، و اگر ترکت کرد برایم صلواتی بفرست، که عشقی‌ که به بادی بند است، همان بهتر که بادی هم ببرتش!

http://myimpossibilitytheorems.blogspot.com/2011/12/balancing-acts-and-humor.html