۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه

دوولت

مرده بدم
مرده تر، تر تر تر،
تر شدم
زنده بدم
زنده تر، تر تر تر،
ر شدم

دوولت، دوولت،
عشق دوولت
آمد و من
دوولت، دوولت
پاینده دوولت
د شدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر