۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

ملغمه

بیت اول را خودم دست کاری کرده ام، دومی مال شخص شخیص ایرج میرزا (شاعر اصلی) است، و سومی را هم در نوجوانی شنیده ام (منبع نامعلوم). حاصل هم این چیز هچل-هفی است که می بینید:

ای کره خر عزیز و دلبند       
بشنو ز پدر نصیحتی چند

می کوش به هر ورق که خوانی
کان معنی را تمام دانی

دریاب سحر کنار جو را
پاکیزه بگای دخترو را

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر