۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

حرف و حدیث

آن فاحشه که

 تن اش
سنگینی مردان غریب
را، بار ها و بارها،
خاطره کرده

و درون اش
را فشار انزال شان
بارها و بارها،
به تهوع رسانده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر