۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

اوا خواهر

دل گفت که از بلا حذر کن
زین خطه پر خطر بپرهیز
گفتم، گوگولی، مامانی، چی می گی؟
گفتا تو خودت بلای مایی!